2020-06-21

Een wetsvoorstel van 17 juni 2020 wil een einde maken aan de mogelijkheid om roerende goederen te schenken voor Nederlandse notaris zonder dat u verplicht bent deze schenking in België te registreren. Als dit wetsvoorstel effectief wet zou worden, zullen we in de toekomst dus ook de schenkingen voor Nederlandse notaris verplicht moeten registreren in België, met dus de verplichte schenkbelasting (Vlaams Gewest) dan wel schenkingsrechten (Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Waals Gewest) tot gevolg.

Schenking voor Nederlandse notaris verleden tijd…?

Vorige week, op 17 juni 2020 om precies te zijn, werd door enkele parlementsleden van CD&V, sp.a, Ecolo/Groen en PS een wetsvoorstel ingediend om voortaan ook de schenking van roerende goederen voor een buitenlandse notaris verplicht registreerbaar te maken in België. En blijkbaar is dit een dringende ingreep, want intussen werd – en dat in volle coronacrisis – beslist om dit wetsvoorstel ‘met urgentie’ te behandelen. Deze verplichte registratie brengt mee dat er verplicht schenkbelasting (Vlaams Gewest) dan wel schenkingsrechten (Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Waals Gewest) verschuldigd zal zijn op de geschonken waarde.

Voor de schenking van in België gelegen onroerende goederen stelt dit probleem zich niet, want deze dient sowieso geregistreerd te worden in België. Voor schenking van roerende goederen ligt dit anders. Deze kan voor een Belgische notaris gebeuren, in welk geval de schenking ook verplicht geregistreerd moet worden. Maar u hebt tot op vandaag ook steeds de keuze gehad om een niet verplicht registreerbare schenking te doen, waarvan de onrechtstreekse schenking (vb. de bank- of handgift) en de schenking voor een buitenlandse (Nederlandse of Zwitserse notaris) de meest bekende vormen zijn.

Het gevolg van de niet-registratie van dergelijke schenking is bekend: er is geen schenkbelasting/schenkingsrecht verschuldigd op de geschonken waarde, en als de schenker gedurende een periode van drie jaar na de schenking in leven blijft, zal er ook geen erfbelasting (Vlaams Gewest) successierecht (Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Waals Gewest) verschuldigd zijn. Overlijdt de schenker toch binnen deze driejaarstermijn, en werd de schenking intussen niet vrijwillig ter registratie aangeboden, zal dus de erfbelasting/het successierecht van toepassing zijn.

Dit wetsvoorstel wil u dus mogelijkheid ontnemen om te kunnen kiezen voor een niet verplicht registreerbare, notariële schenking. Iedereen die wil schenken zonder verplichte registratie dus maar naar de bank- of handgift? Helaas is de bank- of handgift geen volwaardig alternatief. Ten eerste kunnen bepaalde rechten en goederen enkel juridisch geldig worden geschonken via notariële schenking, ongeacht het om een Belgisch dan wel buitenlandse notaris gaat. We denken bijvoorbeeld aan de rechtstreekse schenking van aandelen op naam (BV, NV,…) of van een schuldvordering (vordering rekening-courant, rechten van een verzekeringnemer,…). Voorts kunnen bepaalde voorwaarden, ongeacht het te schenken goed, niet op een geldige manier gekoppeld worden aan een schenking via bank- of handgift. Zo is voor een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik of een restschenking een notariële akte nodig om op een geldige wijze te kunnen schenken. Bovendien heeft de notariële akte ook het voordeel een uitvoerbare titel te zijn.

Of dit wetsvoorstel ook effectief wet zal worden, zullen we in de loop van de volgende weken te weten komen. De schenkingen van roerende goederen die reeds voor Nederlandse notaris gedaan werden – al dan niet in het recente verleden – blijven onaangetast. Zij zijn dus in principe niet verplicht te registreren, en het is aan (schenker en) begiftigden om te oordelen of ze deze schenking vrijwillig ter registratie aanbieden. Maar wat de toekomst zal brengen voor de schenking via de zogenaamde ‘kaasroute’ is op dit moment onzeker. To be continued!

Connecteer met Wealth Structuring Services

Er zijn verschillende mogelijkheden om contact te houden...
- connecteer via Linked: het bedrijf, of Tim & Mirte
- schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen.

Contact

Je kan Tim de eerste maanden nog steeds bereiken op het gekende nummer of emailadres

Contactgegevens

Wealth Structuring Services BV

   tim@wsservices.be
   0497 46 31 49
   LinkedIn page

Philipssite 5, bus 1
3001 Leuven

Ondernemingsnummer 0735.721.541 RPR Leuven
Disclaimer, cookie- & privacybeleid