2020-11-12

Gisteren, 12 november, werd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers het voorstel van bijzondere wet met het oog op de verplichte registratie van buitenlandse notariƫle akten, rondgedeeld. Het wetgevend proces om de Nederlandse route of 'Kaasroute' te sluiten, gaat daarmee zijn laatste rechte lijn in.

Sluiting Nederlandse route: wetgever zet eindspurt in

In onze eerdere artikels kon u reeds lezen hoe een aantal politieke fracties vriend en vijand in juni verrasten met het voorstel om de schenking voor buitenlandse notarissen verplicht registreerbaar te maken in België. Daarmee wordt voornamelijk de Nederlandse route, of in mensentaal: het onbelast schenken voor een Nederlandse notaris, geviseerd. De vooropgestelde deadline was 1 december 2020.

Het wetgevend initiatief bleek al gauw in te gaan tegen de regels van de kunst. De Raad van State diende een advies uit te brengen, en was duidelijk: een deel van het wetsvoorstel moet de procedure van een bijzondere wet volgen. Met het voorstel dat gisteren in de Kamer werd rondgedeeld, komt men tegemoet aan de grieven van de Raad van State.

En de vooropgestelde deadline van 1 december 2020? Wel, die wil men behouden, ook al is het kort dag. De parlementsleden zullen dus stevig moeten werken om het proces van een bijzondere wet voor 1 december rond te krijgen. We horen in de wandelgangen dat de betrokken politieke fracties er alles aan willen doen om deze wet zo snel als mogelijk door het parlement te krijgen.

Wat wil dit concreet zeggen? Dat iedereen die nog een notariële schenking wil doen, zonder hierop schenkbelasting te moeten betalen, zich zal moeten reppen naar de Nederlandse notaris. Van een aantal Nederlandse notarissen krijgen we trouwens de boodschap dat hun agenda tot 1 december reeds goed gevuld is.

Moet een schenking dan steeds notarieel gebeuren om geldig te zijn? Afhankelijk van het voorwerp van de schenking en/of de voorwaarden die men eraan wil koppelen, is een notariële tussenkomst inderdaad vereist. We denken onder meer aan de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik en de restschenking (fideicommis de residuo). En hoewel er hierover ook andere meningen bestaan, wordt over het algemeen aangenomen dat de schenking van aandelen (op naam, vb. van een maatschap of een BV), schuldvorderingen (vb. rekening-courant), rechten op een levensverzekering,... notarieel moeten gebeuren om geldig te zijn.

Connecteer met Wealth Structuring Services

Er zijn verschillende mogelijkheden om contact te houden...
- connecteer via Linked: het bedrijf, of Tim & Mirte
- schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen.

Contact

Je kan Tim de eerste maanden nog steeds bereiken op het gekende nummer of emailadres

Contactgegevens

Wealth Structuring Services BV

   tim@wsservices.be
   0497 46 31 49
   LinkedIn page

Philipssite 5, bus 1
3001 Leuven

Ondernemingsnummer 0735.721.541 RPR Leuven
Disclaimer, cookie- & privacybeleid